Reglement

Algemeen

 • Het betreden van het Neterpop festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Geen toegang onder de 18 jaar. Bezoekers die niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn en zich ook niet als zodanig kunnen legitimeren krijgen geen toegang. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te kunnen legitimeren bij de entrée! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festival terrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
 • Tijdens het evenement worden (foto-, video-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Geweld en agressie worden niet getolereerd
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting Neterpop folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bied is het oordeel van de organisatie leidend.
 • Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.

Entreekaarten  en Drankbonnen

 • Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.
 • Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Eenmaal gekochte entreekaarten en / of drankbonnen worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
 • E-tickets worden bij binnenkomst gescand. Geen toegang indien de barcode scanner aangeeft dat het e-ticket ongeldig is.

Toegang

 • Geen toegang onder de 18 jaar. Bezoekers die niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar zijn en zich ook niet als zodanig kunnen legitimeren krijgen geen toegang. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Degene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 • De beelden die eventueel op het festivalterrein opgenomen worden door beveiligingscamera’s worden gebruikt door de ordedienst.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het festivalterrein.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.
 • Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van,  het festival terrein zonder opgaven van reden en teruggaaf van entreegelden.
 • De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.
 • Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festival terrein te verlaten.
 • Op gronde van uw gedrag op het festivalterrein en/of openbare weg rond het festivalterrein en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.
 • Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd. Eventuele schade hieruit voorvloeiend zal op de personen worden verhaald.

Eten en drinken

 • Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein.  Dit kan worden ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven.
 • Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.
 • Het is verboden om plastic bekers en snack bakjes mee buiten het festivalterrein te nemen.

Roken

 • Het is verboden om in een tent te roken.
 • Roken is alleen buiten toegestaan.
 • Indien men rookt zal men aangesproken worden door een (beveiligings)medewerker, om de sigaret te doven.
 • Bij een 2e keer wordt men verwijderd van het festivalterrein.
 • Een eventuele boete omtrent het rookbeleid kan worden verhaald op de overtreder.

Aansprakelijkheid en schade

 • Stichting Neterpop, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Stichting Neterpop, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers zal worden verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.